ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လမ်းဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဒိုက်ဦး-စစ်တောင်းလမ်း (ချေးငွေ) ဝေါမြို့နယ် 0.000 5108.884 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပုသိမ်-မုံရွာလမ်း (ကံကလေး(ပုသိမ်)-မုံရွာလမ်း) ပန်းတောင်းမြို့နယ် 0.000 636.500 - - - - 2018-2019 Main Budget
တောင်ငူ-လိပ်သို-ယာဒို-လွိုင်ကော်-ဟိုပုံးလမ်း (ချေးငွေ) တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 4552.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်း(ရေတာရှည်/ တောင်ငူ/ အုတ်တွင်း/ ကျောက်တံခါး/ ဖြူး/ဒိုက်ဦး) တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 20619.960 - - - - 2018-2019 Main Budget
​(က)ထောက်ပံ့ငွေ တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 18000.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(ခ)ပြည်ထောင်စုရန်ပုံငွေ တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 2619.960 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပဲခူး-သနပ္ပင်-ခရမ်း-သုံးခွ-သန်လျင်လမ်း ပဲခူးမြို့နယ် 0.000 400.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ရန်ကုန်-မန္တလေးအမြန်လမ်းပေါ်ရှိ တံတားများ တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 128.310 - - - - 2018-2019 Main Budget
နဝဒေးတံတားချဉ်းကပ်လမ်းလယ်ယာမြေ လျော်ကြေးပေးချေခြင်းကျွန်းပင်များအတွက် လျော်ကြေးပေးချေခြင်း ပြည်မြို့နယ် 0.000 43.850 - - - - 2018-2019 Main Budget
​တောင်ငူ-ကျောက်ကြီး-စစ်တောင်း-မုပ္ပလင်လမ်းလမ်းချဲ့ခြင်း(၁ မိုင် ၃ ဖာလုံ)အရှည်လမ်းဖောက်ခြင်း တောင်ငူမြို့နယ် 0.000 1.261 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 0 52110.725