ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန
စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (တိုင်းဒေသကြီး) ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (ပြည်ထောင်စု)
သာသနာရေး ဦးစီးဌာန 0 0 View detail
ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန 0 0 View detail
စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ 13089.666 0 View detail
ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး 21145.944 0 View detail
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန 0 3099 View detail
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန 0 12 View detail
ကုသရေးဦးစီးဌာန 75.744 8196.29 View detail
ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာန 543.709 84.76 View detail
အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန 1493.032 1299.08 View detail
လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန 1799.801 146.36 View detail
တိုင်းရင်းဆေးပညာဦးစီးဌာန 0 97.197 View detail
အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန 0 856.651 View detail
တက္ကသိုလ်၊ကောလိပ်နှင့် အဆင့်မြင့်ပညာ ဦးစီးဌာန 8174.184 0 View detail
မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား 0 0 View detail
ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန 0 178.163 View detail
နည်းပညာ၊သက်မွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန 6268.902 0 View detail
စုစုပေါင်း 52590.982 13969.501